Accumulator Applications

מצברים הידראוליים למגוון רחב של יישומים רכיבים הידראוליים כפופים לרוב לדרישות נוקשות מאוד: טמפרטורות גבוהות, לחצים קיצוניים, שלבי הפעלה ארוכים ושירותים מורחבים. המצברים שלנו מפגינים מאפיינים יוצאי דופן לכל תחום יישום. הם הפתרון האידיאלי לכיסוי צרכי שיא, שמירה על לחץ,

קרא עוד »

Hydraulic Accumulators

כיצד פועלים מצברים הידראוליים? מצברי בוכנה, שמן וגז מצבר הידראולי הוא מיכל לחץ המבצע משימות רבות במערכת הידראולית. הם משמשים לשמירה על לחץ, אחסון ולכידה מחדש של אנרגיה, הפחתת פסגות הלחץ, הפעלת מתלי שלדות, ושיכוך זעזועים, רעידות ופעימות. תחת לחץ

קרא עוד »