Hydraulic Accumulators

כיצד פועלים מצברים הידראוליים? מצברי בוכנה, שמן וגז

מצבר הידראולי הוא מיכל לחץ המבצע משימות רבות במערכת הידראולית. הם משמשים לשמירה על לחץ, אחסון ולכידה מחדש של אנרגיה, הפחתת פסגות הלחץ, הפעלת מתלי שלדות, ושיכוך זעזועים, רעידות ופעימות.

תחת לחץ גז, מצברים אוגרים נפח נוזל שניתן להזין מחדש למערכת ההידראולית בעת הצורך. עם עלייה בלחץ בתוך המערכת ההידראולית, המצבר ההידראולי אוסף את נוזל הלחץ. התוצאה: הגז נדחס. הלחץ יורד, הגז הדחוס מתרחב שוב ומכריח את הנוזל המאוחסן לתוך המעגל ההידראולי.

היתרונות

  • חסכון באנרגיה
  • אמינות תפעול גבוהה וחיי שירות ארוכים
  • תגובות מהירות במעגלים הידראוליים
  • מגוון שלם של מצברים הידראוליים יוצרים מקור אחד
  • מצברים עם איטום ופיתוח דיאפרגמה פנימיים המותאמים ליישום המסוים
  • יצרן רכיבים עצמאי