grounding-solutions

eCON – רכיב לא ארוג מוליך חשמלי להארקה בטוחה

השתמש ב-eCON כדי למנוע נזק למיסבים במנועים חשמליים

מיסבים פגומים הם בעיה נפוצה במנועים חשמליים חזקים. עקב זרמי מיסבים והשחיקה החשמלית הנלווית לכך, נזקים אלו מביאים להגברת רעש, רעידות ובמקרים קיצוניים לכשל במיסבים המתגלגלים. eCON, הרכיב הלא ארוג המוליך חשמלי מבית פרוידנברג, מסיט את הזרמים הללו מהמיסב, ובכך עוזר להאריך את חיי הפעילות שלו.

פרוידנברג מציעה שלוש גרסאות של מערכת ההארקה שלה: רק כמערכת הארקה (eCON pure), בשילוב עם חיכוך Low-Friction Simmerring® (eCON LFS) או בשילוב עם אטם מכני משומן בגז (eCON LEVITEX).

eCON – למיסבי מנוע עמידים יותר

ב-eCON pure, eCON LFS ו-eCON Levitex, פרוידנברג משלבת את החומר והתהליכים שלה כדי להשיג מוליכות גבוהה ובמידת הצורך איטום אמין. גישה זו התבססה בהצלחה בשוק מאז 2015, למשל בייצור המוני של המכונית החשמלית הנמכרת ביותר באירופה, רנו זואי. היתרונות של ה-eCON ניכרים ביותר מסתם ניידות חשמלית – מנועים תעשייתיים נהנים גם מהארכת חיי השירות ללא תחזוקה.

כל היתרונות במבט אחד

  • חיי שירות ארוכים של מיסבי המנוע עקב פריקה מדויקת של זרמי מיסבים מזיקים
  • בחירה בין אלמנט הארקה טהור או פתרון איטום נטולי מקום ומשקל עם הארקה משולבת
  • אינו מצריך טיפול משטח מיוחד של הפיר והקדח
  • חיכוך נמוך וללא תחזוקה
  • פחות אותות הפרעות פוטנציאליים במערכות BUS ובפס התדרים AM